Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku - strona oficjalna

Strona klubowa

Menu główne

EXCLUSIVEGRAW

Zczuba.tv

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Buttony

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN

PIŁKA KOBIET

POWIAT BRZESKI

SPORTOWIEC BRZESKO

SZKOŁA SPORTOWA

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

~~ TU JESTEŚMY ~~

Aktualności

ORGANIZACJA ROZGRYWEK - GRA ZAWODNIKA

  • autor: podokreg, 2015-01-01 14:08

 

 

GRA ZAWODNIKA W DWÓCH ZESPOŁACH,

ŁĄCZENIE CZASU GRY.

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ

WYCIĄG Z UCHWAŁY IX / 140

GRA ZAWODNIKA W DWÓCH DRUŻYNACH SWEGO KLUBU

§ 4
1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
1) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;
2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie;
Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników.
3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie wyższej klasy;
4) zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy);
5) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).

6) Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt 5) stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów.

BRAK SĘDZIÓW NA ZAWODACH

§ 11
1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.
2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z
tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.
4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ.
5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne.
6. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.
7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a ja

INTERPRETACJA ZMIANY PRZEPISU UCHWAŁY IX / 140

Zmiana przepisu w sprawie organizacji gry w piłkę nożną, która dokonana została uchwałą PZPN nr. III/26 z dnia 17 lutego 2011 roku i wpisana do Regulaminu Rozgrywek Seniorów i Juniorów MZPN z upoważnienia zarządu MZPN, wymaga interpretacji.

Wydział Gier MZPN niniejszym wydaje własną interpretację przepisu niżej wymienionego i ta stanowi podstawę prawną, obowiązującą do czasu otrzymania wyjaśnień pisemnych z Wydziału Gier PZPN. O ewentualnej zmianie interpretacji przedmiotowego przepisu, WG MZPN wyda odrębny komunikat. Ewentualna zmiana interpretacyjna obowiązywać będzie wszystkie kluby w nowym terminie opublikowanym odrębnym komunikatem, który zostanie ogłoszony na portalu internetowym Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Zapis przepisu o treści:

"Zawodnik do 19 lat może w tym samym terminie uczestniczyć w dwóch zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry (przepis nie dotyczy bramkarzy)".

Interpretacja WG MZPN:

Łączny czas gry zawodnika w dwóch zawodach ligowych, dwóch kategorii wiekowej, nie może przekroczyć sumy regulaminowego czasu gry w odniesieniu do jego drugich zawodów, w których uczestniczył. Jeśli drugie zawody są kategorii junior młodszy, to obowiązujący tu czas wynosi 80 minut i ten nie może być przekroczony z wyliczenia udziału w dwóch zawodach. Odpowiednio, dla kategorii wiekowej junior starszy wynosi 90 minut, trampkarz starszy 70 minut, trampkarz młodszy 60 minut.

Interpretacja powyższego na przykładach kategorii wiekowych obowiązujących w sezonie 2010/2011

I.  Zawodnik X, rocznik urodzenia 1995 (junior młodszy) został zgłoszony do gry swojego klubu w dwóch drużynach kategorii wiekowej - junior młodszy i junior starszy.

1) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik X rozegrał najpierw w zespole juniorów młodszych 40 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach w zespole juniorów starszych może rozegrać pozostałą cześć czasu gry obowiązującego w tych drugich zawodach (90 minut), a więc 90 minut - 40 minut = 50 minut. 

2) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik X rozegrał najpierw w zespole juniorów starszych 45 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach kategorii wiekowej zespołu junior młodszy może wystąpić przez czas wyliczony: 80 minut - 45 minut = 35 minut.

3) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela/, zawodnik X rozegrał najpierw w zespole juniora starszego 20 minut, wówczas w drugich zawodach juniorów młodszych może w swoim zespole wystąpić maksymalnie przez czas wyliczony: 80 minut (regulaminowy czas gry w drugim zespole) - 20 minut = 60 minut.

4) Jeśli zawodnik X zagra w pierwszych zawodach któregoś z zespołów swojego klubu więcej niż 50% regulaminowego czasu gry, to w kolejnych zawodach swojego klubu może zagrać dopiero po upływie 48 godzin.

II. Zawodnik Y, rocznik urodzenia 1997 (trampkarz starszy) został zgłoszony do gry swojego klubu w dwóch drużynach kategorii wiekowej - trampkarz starszy i junior młodszy.

1) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik Y rozegrał najpierw w zespole juniorów młodszych 40 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach w zespole trampkarzy starszych może rozegrać pozostałą cześć czasu gry obowiązującego w tych drugich zawodach (70 minut), a więc 70 minut - 40 minut = 30 minut. 

2) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik Y rozegrał najpierw w zespole trampkarzy starszych 35 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach kategorii wiekowej zespołu junior młodszy może wystąpić przez czas wyliczony: 80 minut - 35 minut = 45 minut.

3) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela/, zawodnik Y rozegrał najpierw w zespole juniora młodszego 20 minut, wówczas w drugich zawodach trampkarzy starszych może w swoim zespole wystąpić maksymalnie przez czas wyliczony: 70 minut (regulaminowy czas gry w drugim zespole) - 20 minut = 50 minut.

4) Jeśli zawodnik Y zagra w pierwszych zawodach któregoś z zespołów swojego klubu więcej niż 50% regulaminowego czasu gry, to w kolejnych zawodach swojego klubu może zagrać dopiero po upływie 48 godzin.

                                                    Za Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

                                                             Zdzisław Wagner /wiceprzewodniczący/

Kraków, 2011-04-08


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [9721]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
SOKÓŁ Borzęcin 4:0 LKS Uszew
PORĘBA Poręba Spytkowska 3:0 SPÓŁDZIELCA Grabno
POGÓRZE Gwoździec 1:1 START 77 Biadoliny Szlacheckie
KORONA Niedzieliska 0:1 STRAŻAK Mokrzyska - Szczepanów
KŁOS Łysa Góra 3:3 TYMON Tymowa
JEDNOŚĆ Paleśnica 2:1 VICTORIA Bielcza
IVA Iwkowa 3:3 VICTORIA Porąbka Uszewska

Sport.pl

90 MINUT.PL

P Z P N

KRAKÓW MZPN

TARNÓW TOZPN

BOCHNIA PPN

ŻABNO PPN

NOWY SĄCZ OZPN

U.E.F.A.

SPORTOWE TEMPO

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 73, wczoraj: 491
ogółem: 1 700 493

statystyki szczegółowe